FN HK

Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) www.fnhk.cz je špičkovým zdravotnickým zařízením, které patří mezi vlajkové lodě českého zdravotnictví. Nemocnice prošla v posledních letech etapou rozvoje svých kapacit a představuje bázi poskytující superspecializovanou péči v řadě případů se spádem celorepublikovým, což vyplývá z jejího postavení jakožto fakultní nemocnice v systému českého zdravotnictví. Úzká vazba k Lékařské fakultě v Hradci Králové z ní činí nemocnici výukovou, která zároveň rozvíjí základnu pro vědecký výzkum a rozvoj.

Věda a výzkum jsou nezbytnou součástí naplňování úkolů fakultní nemocnice. Jsou klíčové pro rozvoj medicínských oborů, přispívají k osobnímu rozvoji našich lékařů a přináší prospěch i našim pacientům. FN HK si systémově s pomocí vlastního centra transferu technologií vytváří vazby s výrobními subjekty tak, aby se zvýšila úspěšnost komercionalizace získaných výsledků a prohloubila se spolupráce ve výzkumných projektech financovaných privátní sférou. Do projektu NANOBIO jsou zapojena dvě klinická pracoviště, která jsou společnými pracovišti Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové.