Klíčoví pracovníci LF HK

prof. Zdeněk Fiala, CSc.

Vysokoškolské vzdělání profesora Fialy v oboru Organická chemie, navazující doktorské studium v oboru Toxikologie, habilitace v oboru Hygiena a jmenovací řízení v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie mu umožňuje odborně obsáhnout komplexní problematiku řešenou v rámci projektu, od metod pro charakterizaci fyzikálně-chemických vlastností NM až po validaci testů ověřujících jejich toxicitu/biokompatibilitu NM pro lidský organismus.

Profesor Fiala je schopen vytvořit a vést funkční projektový tým a koordinovat činnost odborníků komplementárních vědeckých oborů s cílem vybudovat multioborovou infrastrukturu vhodnou pro hodnocení zdravotní nebezpečnosti NM. Svoje manažerské zkušenosti chce využít při navazování partnerství se zástupci aplikační sféry především v rámci Hradecko-pardubické aglomerace.