Kontakt

Hlavní koordinátorka projektu


prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph. D
Katedra biologických a biochemických věd
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
zuzana.bilkova@upce.cz
+420 466 037 700