LF UK HK

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (LF HK) – www.lfhk.cuni.cz, součást nejstarší, největší a nejlépe hodnocené univerzity ve střední Evropě, je jednou z předních institucí v ČR v oblasti výuky lékařství, vědy a výzkumu. Fakulta nabízí studium zhruba 1800 studentům v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a je jednou ze sedmi lékařských fakult v ČR, které získaly oprávnění MZ ČR k specializovanému vzdělávání lékařů. Fakulta má celkem přes 700 zaměstnanců, z toho je asi 500 akademických pracovníků.

LF HK klade velký důraz na vědecké a výzkumné aktivity. Výzkumné aktivity probíhají na více než 40 nezávislých katedrách, ústavech, klinikách a dalších pracovišť. V letech 2009 – 2015 bylo postaveno nové Výukové a výzkumné centrum MEPHARED v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Hradec Králové a také byla modernizována budova teoretických ústavů LF HK.  V současné době se dokončuje vybavení nejmodernější přístrojovou infrastrukturou – tzv  Core Facilities.

Vedení fakulty klade důraz na aplikaci vědeckého výzkumu do klinické praxe a na spolupráci s firmami, což napomáhá širšímu využití vědeckých výsledků v praxi. Nedávno bylo dosaženo pokroku v navázání spolupráce v aplikační sféře, která přináší vývoj užitných vzorů a patentů a pomáhá zlepšit zdravotní péči, kvalitu života nebo pracovního prostředí.